Τροφοπενία ψευδαργύρου (Zn) σε φύλλα νερατζιάς (Citrus aurantium).

Τροφοπενία Βορίου (Β) σε φύλλα ελιάς.

Σχισμές σε καρπο τομάτας, πιθανόν λόγω απότομων διακυμάνσεων της εδαφικής υγρασίας σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες.


Δεν υπάρχουν σχόλια: