Όνομα παθογόνου:
Pseudocercospora cladosporioides
Kοινό όνομα ασθένειας: Κερκόσπορα
Όνομα ξενιστή: Οlea europea (ελιά)
Τόπος συλλογής: Αγριά Βόλου
Μικροσκόπιο

Δεν υπάρχουν σχόλια: