Όνομα παθογόνου:
Oidium euonymi-japoniki
Κοινό όνομα ασθένειας: ωίδιο
Ονομασία ξενιστή: Εvonymus japonica (ευώνυμο)
Τόπος συλλογής: Αγριά Βόλου
Μικροσκόπιο

Δεν υπάρχουν σχόλια: