Όνομα παθογόνου:
Clasterosporium carpophilum
Κοινή ονομασία της ασθένειας:
Koρύνεο
Όνομασία ξενιστή:
Prunus persica (Ροδακινιά)
Περιοχή συλλογής:
Άνω Βόλο
Μικροσκόπιο

Δεν υπάρχουν σχόλια: