Όνομα παθογόνου: Spilocaea pomi συν. Fusicladium dendriticum
Kοινό όνομα ασθένειας: Φουζικλάδιο
Ονομασία ξενιστή: Malus domestica (μηλιά)
Περιοχή συλλογής: Μηλιές (Πήλιο)
Μικροσκόπιο

Δεν υπάρχουν σχόλια: