Όνομα παθογόνου:
Plasmopara viticola
Κοινή ονομασία της ασθένειας:
Περονόσπορος
Όνομασία ξενιστή:
Vitis vinifera (άμπελος)
Περιοχή συλλογής:
Λειανοκλάδι φθ/δος

Δεν υπάρχουν σχόλια: