Όνομα ασθένειας: Iός του μωσαϊκου στην κολοκυθιά (Mosaic Virus)
Όνομασία ξενιστή: Cucurbita pepo (Kολοκύθι)
Περιοχή συλλογής: Λειανοκλάδι φθ/δος


Δεν υπάρχουν σχόλια: