Όνομα παθογόνου:
Cylindrospοrium padi
Κοινή ονομασία της ασθένειας: Kυλινδροσπορίωση της κερασιάς
Όνομασία ξενιστή: Prunus avium (Kερασιά)
Περιοχή συλλογής: Λειανοκλάδι φθ/δος

Μικροσκόπιο


Δεν υπάρχουν σχόλια: