Κοιν
ή ονομασία ασθένειας: Ωίδιο τριανταφυλλιάς
Ονομασία παθογόνου
: Sphaerotheca pannosa var. rosae
Ονομασία ξενιστή: Rosa sp.
Τοπος συλλογής:
Λαμία
Δεν υπάρχουν σχόλια: