Κοινή ονομασία ασθένειας: Ευτυπίωση
Ονομασία παθογόνου: Εutypa lata
Oνομασία ξενιστή: Prunus armeniaca (Βερυκοκιά)
Τόπος συλλογής: Λαμία
Δεν υπάρχουν σχόλια: